print  |  sitemap
 

IT Projecten gerealiseerd door TopServ

ICT projecten kunnen een complex vraagstuk zijn voor u als ondernemer en uw organisatie. TopServ informeert en adviseert u graag op een heldere manier bij een op handen zijnde automatiseringsproject. Onze engineers en projectleiders hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van infrastructurele IT projecten. De uitvoering van projecten door TopServ is pragmatisch, duidelijk en overzichtelijk. Onze aanpak staat garant voor een succesvolle oplevering van IT projecten binnen de afgesproken termijn. Uiteraard krijgt u, naast een projectplan en termijnplanning, tevens een overzicht van de verwachte kosten. Afhankelijk van de grootte van het project kan de implementatie gefaseerd plaatsvinden. Na afloop van een project vindt altijd een evaluatie plaats om het verloop en de kwaliteit van onze diensten met u door te nemen om zo het project naar volle tevredenheid te kunnen afsluiten.

TopServ verzorgt Windows 2012 R2 migratie onder Hyper-V bij PWH B.V. namens PWH Oriental Ltd. China 

TopServ verzorgt Hyper-V, Windows 2012 R2 migratie in een nieuwe netwerkomgeving.

Cloud migratie ten bate van een externe toegang, randapparatuur gemigreerd naar Windows 7 en implementatie Thin-clients.

Een netwerkmigratie van Windows 2003 naar Windows 2012R2.

Performance problemen en instabiliteit van het huidig verouderde netwerk.

Migratie Windows 2003 naar Windows 2008 R2 t.b.v. nieuwe versies van Afas en Kluwer applicaties.

Netwerkmigratie met toepassing van VMWare

Volg ons!
rss linkedin twitter facebook