print  |  sitemap
 

SysteemScan

Een scan zorgt voor inzicht in het beveiligingsniveau van uw systeem.

Een computer systeem moet juist beschermd worden tegen ongewenste ogen. Vertrouwelijke bedrijfsgegevens moeten vertrouwelijk blijven.
En dat vraagt om meer dan slechts een wachtwoord…

Een ICT infrastructuur bestaat uit vele kritische onderdelen zoals de netwerkcomponenten, de beheerorganisatie, documentatie, toeleveranciers, contracten, SLA’s etc. Een complexe en dynamische omgeving waarbinnen veel goed gaat maar ook vele zaken fout gaan of gemakkelijk fout kunnen gaan, vooral wat betreft informatie en beveiligingsaspecten. Door onder andere gebrek aan voldoende resources (mankracht en budget), expertise, inzicht, planning, architectuurkennis, solide procedures, directiemandaat, onafhankelijke controles en wetgeving is de ICT infrastructuur per definitie onderhevig aan ongewenste risico’s en bedreigingen.

Daarom is het vanuit zowel business- als beveiligingsoogpunt belangrijk om tenminste de kritische ICT infrastructuuronderdelen regelmatig en onafhankelijk te toetsen aan interne- en externe standaarden en Best Practices op het gebied van informatiebeveiliging.

TopServ biedt u de mogelijkheid te controleren of de beveiliging van uw computersystemen voldoende geregeld is. Met de systeemscan analyseren we uw systeem, brengen sterke en zwakke punten in kaart en schadelijke zaken worden gedetecteerd. Naar aanleiding van het resultaat van de scan kunnen we u vervolgens een gedegen advies geven over de te nemen stappen en indien gewenst ook, de door u gekozen oplossing, gaan implementeren. 

Wilt u ook inzicht in het beveiligingsniveau van uw systeem?
Neemt u dan contact met ons op!

Referenties

Gebr. Rokx Transport B.V.

"Prima oplossingen bij problemen "

PWH BV in opdracht namens PWH Oriental Ltd. China

"Engineers zijn oplossingsgericht, vastberaden en vakkundig"

Bergwerff Transport bv

“TopServ staat altijd voor ons klaar”

Volg ons!
rss linkedin twitter facebook