print  |  sitemap
 

Remote netwerkbeheer

Remote netwerkbeheer zorgt op afstand voor de bewaking van vitale processen.

TopServ beheert uw netwerk proactief op afstand. Onze netwerk beheerder bewaakt de vitale processen op uw netwerk en signaleert direct afwijkingen van de vooraf ingestelde waarden.

 • Meet de Up-time van de server en de stabiliteit van de internetverbindingen
 • Bewaakt de back-up, de schijfbezetting en de antivirus functionaliteit
 • Controleert de e-mail functionaliteit

Remote netwerkbeheer voorkomt onaangename verrassingen en bij afwijkingen op de vooringesteld waarden reageert TopServ direct. We verhelpen het probleem, al voordat er echt problemen in de bedrijfsvoering ontstaan. Hiermee maken wij ons streven 'Netwerkbeheer is Netwerkbeheersing' meer dan waar.

Rapportage

U ontvangt periodiek een overzicht van alle escalaties en alarmeringen van de afgelopen periode.

Kenmerken

De belangrijkste voordelen:

 • Bewaakt proactief uw gehele ICT-omgeving
 • Voorkomt serieuze en vaak kostbare storingen
 • Overzicht van processor en harddisk performance
 • Zorgt voor continuïteit in uw bedrijfsvoering
 • Minimale impact op uw netwerk
 • Flexibel te integreren met andere systemen
 • Gebruiksvriendelijk en platformonafhankelijk
 • Geschikt voor kleine en grote organisaties
 • Besparing op beheerkosten

De dienst Remote IT Beheer verzorgen de TopServ specialisten op afstand de meest noodzakelijke beheertaken. Dit zijn taken die essentieel zijn voor de performance en de beschikbaarheid van uw IT-infrastructuur. Periodiek ontvangt u rapportages en indien nodig aangevuld met een advies voor aanpassing of uitbreiding. Het verstrekte advies is gericht op het optimaal laten functioneren van uw IT-infrastructuur. Hiermee worden storingen voorkomen en de IT-infrastructuur levert die diensten waar uw organisatie behoefte aan heeft. Het resultaat: een IT-infrastructuur die op een efficiënte en effectieve wijze, tegen de juiste kosten beheerd wordt.

Beheertaken

Zowel reactieve als proactieve beheertaken worden door TopServ afgestemd op de dagelijkse praktijk en op doeltreffende en efficiënte wijze ingevuld, zoals:

 • Operating System beheer
 • Capaciteitsbewaking
 • Performance
 • Beveiliging
 • Back-up

Remote netwerk beheer is een zeer effectieve en kostenbesparende aanpak van IT-beheer. Mogelijk gemaakt door alle beheertaken niet op locatie, maar via een remote netwerkverbinding uit te voeren vanuit het TopServ Remote Support Centre. Daarnaast zijn de proactieve beheeractiviteiten uitsluitend gericht op IT-aspecten die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning en continuïteit van de primaire bedrijfsprocessen.

Hoofdkenmerken

 • Betreft beheertaken aanvullend op de diensten:
  Hardware en Software Service en Up & Running.
 • Beheertaken worden op afstand uitgevoerd vanuit het TopServ Remote Support Center.
 • Doelmatig beheer, gericht op ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen.
 • Proactief beheer door tijdige signalering van veranderingsprocessen in de IT infrastructuur.
 • Rapportage gericht op beschikbaarheid en performance van de IT infrastructuur.

Voordelen

 • Efficiënter en effectiever beheer van de IT-infrastructuur.
 • Storingen worden sneller opgelost en vaak zelfs voorkomen.
 • Betere kostenbeheersing.
 • Wijzigingsvoorstellen worden onderbouwd met rapportages van zowel reactieve als proactieve   gegevens.
 • Uw organisatie kan zich concentreren op de kernactiviteiten.

Voorwaarde voor het optimaal kunnen uitvoeren van de Remote IT beheer dienst, is de aanwezigheid van een geschikte connectie met de betreffende servers.

Van de Kamp

Van de Kamp

“We kunnen lezen en schrijven met TopServ”

Volg ons!
rss linkedin twitter facebook